You are here

Το Πρόγραμμα

-A A +A

Το έργο κατασκευάζει ένα οικοσύστημα συνεργασίας ανάμεσα σε SME και ηλικιωμένους, στο οποίο βασικοί πρωταγωνιστές είναι αυτές οι δύο ομάδες, ενδυναμώνοντας έτσι το εργατικό δυναμικό από ειδικούς στην Ευρώπη, διατηρώντας την παραγωγικότητά τους και τη χρησιμότητά τους στην κοινωνία και τέλος αυξάνοντας τις διαθέσιμες επιλογές από ανθρώπους με ικανότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο (Eurobarometer) που σχετίζεται με την Ενεργή Γήρανση (Active ageing) έδειξε ότι το 41% των ανθρώπων άνω των 55 χρονών τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο να δουλέψουν πέρα από την ηλικία στην οποία δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν, σε αντίθεση με τους νεότερους σε ηλικία. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται να δουλεύουν πέρα από την επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης, έως μια ηλικία που να αποτελεί σημείο επιλογής. Πέρα από την παρεμπόδιση των πιο μεγάλων ανθρώπων να παραμένουν στη θέση εργασίας τους, η απομάκρυνσή τους έχει ως συνέπεια το να καθίσταται αδύνατο οι εργαζόμενοι με πολλά χρόνια εμπειρίας και γνώσεων να μεταβιβάσουν αυτή την εμπειρία, τις γνώσεις και γενικότερα τις ικανότητές τους στη μελλοντική γενιά εργαζομένων. Το Elders-Up! στοχεύει σε αυτό το κενό, κάνοντας εφικτό για τους μεγαλύτερους σε ηλικία να παραμένουν στη θέση εργασίας τους αν αυτοί το επιθυμούν.

Η βασική καινοτομία του Elders-Up! είναι η παρακολούθηση της κατάστασης του τελικού χρήστη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το περιβάλλον εργασίας του Elders-Up! προκειμένου να:

- Γίνει προσαρμογή του περιεχομένου του περιβάλλοντος εργασίας στις γνωστικές συνθήκες του χρήστη, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες αλλαγές ούτως ώστε να του παρέχει εύκολη αλληλεπίδραση και χρήση.

- Εμπλέξει και να δώσει κίνητρο στους ηλικιωμένους για βέλτιστη συνεργασία στην ομάδα εργασίας για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

- Προστατευτούν οι μεγαλύτερης ηλικίας από το να πέσουν σε απάθεια και αδυναμία μετά τη συνταξιοδότηση, παρέχοντάς τους τα μέσα για να διατηρηθεί το μυαλό ενεργό και να μεταφέρουν την πολύτιμη γνώση τους.

Η σκέψη του Elders-Up! βασίζεται στην αρχή κατά την οποία το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί αυτόματα στις ικανότητες των χρηστών του, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους με γνωστική εξασθένηση να χρησιμοποιήσουν άμεσα το σύστημα χωρίς να πρέπει να το ρυθμίσουν χειροκίνητα. Έτσι, ένα σύνολο αισθητήρων (όπως για παράδειγμα οθόνη αφής, κάμερα, μικρόφωνα κλπ) μαζεύει συνεχώς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο τελικός χρήστης αλληλεπιδρά με το σύστημα. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εξάγει δεδομένα από αυτούς τους κοινούς αισθητήρες που είναι διαθέσιμοι σε πολλές συσκευές όπως tablets, SmartTVs κλπ, ώστε να πάρει χρήσιμες πληροφορίες για τις γνωστικές ικανότητες και το βαθμό εμπλοκής του τελικού χρήστη.

Για την πραγματοποίηση των φιλόδοξων βλέψεων που καθορίστηκαν, το Elders-Up! Θα παρέχει τέσσερεις υπηρεσίες:

- Υπηρεσία ταιριάσματος ικανοτήτων: Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει δύο κύριες λειτουργίες: (i) αποκάλυψη ικανοτήτων και (ii) κατασκευή πολυδιάστατου εργατικού δυναμικού ηλικιωμένων. Η λειτουργία της αποκάλυψης ικανοτήτων επιτυγχάνεται ερευνώντας στη βάση ικανοτήτων χρηστών, ώστε να αναγνωριστούν οι ηλικιωμένοι τελικοί χρήστες για τους οποίους έχουν καταγραφεί ικανότητες που ταιριάζουν εννοιολογικά με αυτές που χρειάζονται οι μικρές εταιρίες.

- Αισθητήρες και συλλογή δεδομένων για αυτό-αναφορά: Απλή αλληλεπίδραση ενός χρήστη με συσκευές όπως tablet, laptop ή SmartTV, μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με αυτόν. Το Elders-Up! θα μαζέψει πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά όρια, καθώς και το επίπεδο κινήτρου του τελικού χρήστη.

- Υπηρεσία προσαρμογής επιλογέα αποφάσεων: Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να γίνει αυτόματα η επιλογή της βέλτιστης διαμόρφωσης για την παρουσίαση των πληροφοριών στους ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας το Elders-Up!.

- Συνεργατικό και προσαρμόσιμο περιβάλλον εργασίας: Το περιβάλλον εργασίας του Elders-Up! θα είναι ένα πλήρως προσαρμοζόμενο, με επιπρόσθετες λειτουργίες.

 

Greek

User login

Twitter