Καλώς ήρθατε

-A A +A

Η βασική ιδέα του έργου Elders-Up είναι να μεταφερθεί η πολύτιμη εμπειρία των ηλικιωμένων σε ανερχόμενες και μικρές εταιρίες, χρησιμοποιώντας τη μεταξύ γενεών εμπειρική γνώση τους για την επιτυχή αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων. Κατά μήκος όλης της Ευρώπης, οι ηλικιωμένοι πολλές φορές παραμερίζονται σε κάποιες περιπτώσεις λόγω του γεγονότος ότι θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί, όπως για παράδειγμα στο εργασιακό περιβάλλον. Για πολλούς ηλικιωμένους, οι δουλειές τους αποτελούν όχι μόνο τον τρόπο τους να νιώθουν χρήσιμοι για τους εαυτούς τους και την κοινωνία, αλλά είναι και ο σκοπός που αποτελεί κίνητρο για την καθημερινότητά τους. Πολλοί θεωρούν ότι η ζωή τους ως εργαζόμενοι αποτελεί επιπρόσθετο σκοπό, ή και μέρος της εξίσωσης για επιπλέον χρόνια ζωής.

Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε ηγούνται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα στον επαγγελματικό αλλά και τον προσωπικό τομέα, είναι η πληροφορία που αποτελεί το κλειδί και αυτοί που κατέχουν την ικανότητα να τη διαχειριστούν προς δικό τους όφελος, ως εργαλείο αντιμετώπισης της πίεσης, του στρες και των αυξανόμενων απαιτήσεων. Αυτοί που δεν έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν την πληροφορία προς όφελός τους νιώθουν απομονωμένοι, παραμερισμένοι και συχνά πνίγονται σε ένα πέλαγος πληροφοριών που δεν μπορούν να χειριστούν. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παραπονιούνται άνθρωποι για την πολλή πληροφορία και πως βομβαρδίζονται από πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, αναπτύσσεται το Elders-Up!, ένα καινοτόμο οικοσύστημα (eco-system) βασισμένο σε τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συνεισφέρουν στην κοινωνία και να μοιράζονται την πείρα τους με ανθρώπους που πάσχουν από γνωστικούς περιορισμούς σχετιζομένους με την ηλικία.

 

Greek

User login

Twitter